ความเป็นส่วนตัว

ทางเราไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทอื่นๆ รวมถึงทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในเนื้อหาคอนเท็นต่างๆที่นำเอาบทความ ของเราไปเปิดเผยหรือ เผยแพร่ต่อโดยไม่รับอนุญาติจากทางเรา

บทความต่างๆที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซค์หรือบล็อคของเรานั้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล โดยเนื้อหาบางส่วนอาจมีการคลานเคลื่อน เพราะเป็นการนำเสนอโดยความเห็นของทางเราเป็นหลัก รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นจากบทความต่างๆที่ได้นำเสนอไปนั้น

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า