Health

การดูแลรักษารากฟันแบบง่ายๆ

การดูแลรักษารากฟันแบบง่ายๆ

รากฟัน คือ ส่วนล่างของฟันที่ฝังอยู่ในกระดูก ขากรรไกร มีเหงือกคลุม เมื่อฟันผุและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี หลายคนละเลยปล่อยฟันให้ผุทิ้งไว้ไม่รักษา ทำให้โรคฟันลุกลามไปทำลายฟันมากขึ้น จนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน   ทำให้รากฟันเสียหายได้จึงต้องมีการรักษารากฟัน

ปัจจุบันการรักษารากฟันที่มีปัญหาทำให้ไม่ต้องถอนฟันที่ผุทิ้ง  การรักษารากฟันทำโดยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด ทำให้ไม่ต้องเสียฟันไป จริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึงขั้นที่ต้องรักษารากฟัน สามารถป้องการไม่ให้รากฟันมีปัญหาได้ ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก เพราะการรักษารากฟันมีขั้นตอนรายละเอียด และ ค่ารักษาที่สูง  สำหรับการรักษารากฟัน มีราคาอยู่ที่ราว 7,000  – 12,000  บาท  แบ่งเป็นกรณีฟันหน้า  ซี่ละ 7,000  บาท ฟันกรามน้อย ซี่ละ  9,000  บาท  ฟันกรามใหญ่  ซี่ละ 10,000  บาท   ฟันกรามใหญ่ และกรณีซับซ้อน  ซี่ละ  12,000  บาท

การรักษารากฟัน  ทันตแพทย์จะกำจัดเนื้อฟันที่อักเสบหรือติดเชื้อออก  ทำความสะอาดรากฟัน และใส่ยาลงไปในคลองรากฟัน  ปิดรากฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำหากมีหนองบริเวณปลายรากฟัน อาจจำเป็นต้องใช้เวลาหลายครั้งในการทำความสะอาด จนอาการติดเชื้อ หรืออักเสบหายเป็นปกติจากนั้นทันตแพทย์จะอุดปิดคลองรากฟันถาวรเพื่อรอการบูรณะตัวฟันต่อไป อาจใช้วิธีการอุดฟัน การใส่เดือยฟัน ครอบฟัน

การดูแลรักษารากฟันแบบง่ายๆ

ดังนั้นการรักษารากฟัง ที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับรากฟัน ทำได้โดยการดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันอย่างถูกวิธี และ แปรงฟันให้มากพอ เช่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่รับประทานอาหาร อย่าปล่อยให้ฟันผุอย่างรุนแรง โดยไม่ปล่อยให้ฟันผุลึกมากจนทะลุโพรงฟัน  หากเกิดเหตุทำให้ฟันได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุ่นแรงจนเกิดการอักเสบ ต้องรีบพบทันตแพทย์

หากเอกซเรย์ แล้วพบว่าเงาดำที่ปลายรากฟันของฟันที่ไม่มีอาการผุ หรือ ผิดปกติใดๆ นั้นหมายถึง เชื้อโรคนั้นมีการลุกลามไปจนกระทั่งทำลายส่วนของเนื้อเยื่อทั้งโพรงประสาท ฟันแล้ว ต้องรีบขอคำแนะนำในการรักษารากฟันแม้ว่าจะไม่มีอาการใดๆ ก็ตาม

พยายามลดพฤติกรรมนอนกัดฟันรุนแรง หรือเคี้ยวอาหารอย่างรุนแรง การกัดเค้นฟัน ใช้ฟันรุนแรงมาก เป็นการไปรบกวนโพรงประสาทฟัน จะทำให้มีอาการร้าว ทำให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในส่วนของโพรงประสาทฟันได้